Ki szólaltatja meg..?

Nézem a képet. valami különös rajta, nem tudom, mi, de mintha vonzaná a tekintetemet. Mintha mozogna, ami elég abszurd lenne, tekintve, hogy olaj vásznon. És mégis megmozdul rajta valami, ésmozdulatban hirtelen kivehetővé válik a háttér előtt az alak. Életre kel a kép, táncolni kezd. Megszólít. Beszélgetni kezdünk. Ismerős a helyzet. Így már meg sem lep. Talán csak...
read more

Schopenhauer – A hit tengere

a BBC angol nyelvű dokumentumfilmje
read more

Filozófus mint tanácsadó – bomlaszt vagy épít a cégnél?

Richard Hames remek bejegyzést írt blogjába a a filozófusok üzleti életben játszott szerepéről. Nálunk ma még elég furán hangzik a “vállalati filozófus” – szemben a vállalati marketingessel, HR-essel vagy bérszámfejtővel -, pedig a filozófus épp a változékony körülmények között játszhat fontos előrevivő szerpet a vállalat életében. A filozófus...
read more

Kierkegaard: Az isten mint tanító és megváltó

S. Kierkegaard: Filozófiai morzsák  AZ ISTEN MINT TANÍTÓ ÉS MEGVÁLTÓ  (Költői kísérlet)  részletek A szeretetnek tehát a tanuló felé kell irányulnia, a cél pedig az, hogy megnyerje őt… Csakhogy ez a szerelem eredendően boldogta­lan; mivelhogy olyannyira különböznek egymástól, s ami oly könnyűnek látszik, hogy az Istennek meg kell tudni értetnie magát, ez nem...
read more

Filozófiai tanácsadás

“egészséges emberek is átélhetnek – életproblémáik kapcsán – pszichológiai szenvedést, s ezek kapcsán is szükség lehet szervezett formában történő segítségre. Jogi, pénzügyi és egyéb természetű problémák esetén természetes, hogy ilyenkor a megfelelő szakemberhez fordulunk. Nem hangsúlyozódott azonban eléggé, hogy világnézeti-filozófiai eredetű...
read more

Filozófiától a tanácsadásig.

 A filoterápiáról dióhéjban Hazánk­ban is kezd elter­jedni a filo­zó­fiai pra­xis. De mit takar is ez konkrétan? A pszi­chi­át­ria, pszi­cho­ló­gia fejlő­dé­sé­nek köszön­hetően vilá­gossá vált, hogy a lelki prob­lé­mák jelentős része nem elsőd­le­ge­sen testi diszfunk­ci­óra vezet­hető vissza, hanem az egyén sajá­tos...
read more