Filozófus mint tanácsadó – bomlaszt vagy épít a cégnél?

Richard Hames remek bejegyzést írt blogjába a a filozófusok üzleti életben játszott szerepéről. Nálunk ma még elég furán hangzik a “vállalati filozófus” – szemben a vállalati marketingessel, HR-essel vagy bérszámfejtővel -, pedig a filozófus épp a változékony körülmények között játszhat fontos előrevivő szerpet a vállalat életében. A filozófus...
read more

Filozófiai tanácsadás

“egészséges emberek is átélhetnek – életproblémáik kapcsán – pszichológiai szenvedést, s ezek kapcsán is szükség lehet szervezett formában történő segítségre. Jogi, pénzügyi és egyéb természetű problémák esetén természetes, hogy ilyenkor a megfelelő szakemberhez fordulunk. Nem hangsúlyozódott azonban eléggé, hogy világnézeti-filozófiai eredetű...
read more

Filozófiától a tanácsadásig.

 A filoterápiáról dióhéjban Hazánk­ban is kezd elter­jedni a filo­zó­fiai pra­xis. De mit takar is ez konkrétan? A pszi­chi­át­ria, pszi­cho­ló­gia fejlő­dé­sé­nek köszön­hetően vilá­gossá vált, hogy a lelki prob­lé­mák jelentős része nem elsőd­le­ge­sen testi diszfunk­ci­óra vezet­hető vissza, hanem az egyén sajá­tos...
read more

Gyakorlati filozófia vállalkozóknak (Practical Philosophy for Entrepreneurs)

Mark Hayes: Practical Philosophy for Enerpreneursc cikke a filozófia egyik legfontosabb eszközének tekintett kritikai gondolkodás jelentőségét hangsúlyozza a vállalkozás napi gyakorlata szempontjából IN ENGLISH: “Most people haven’t thought about philosophy since high school. Most people think philosophy is stuffy and too old fashioned to be relevant in today’s...
read more

Filozófiai tanácsadás (Philosophical counselling)

A filozófiai tanácsadás, amit gyakran filozófiai praxisnak is neveznek, a gyakorlati filozófia egyik mai irányzata. Az 1980-as évektől kezdődően az általában doktori címmel, de legalábbis filozófiai MA diplomával rendelkező filozófiai tanácsadók a hagyományos pszichoterápia, a coaching, vagy a szervezetfejlesztési tanácsadás helyett, máskor pedig vele párhuzamosan...
read more

Rezidens filozófus (Philosopher in Residence)

Filozófus, aki az Ön szervezeténél dolgozik előre meghatározott ideig, tanácsadóként, célzott tréningprogramok megvalósításához, vagy hogy bizonyos speciális projektek lezárásához segíítséget nyújtson. IN ENGLISH A philosopher to be in attendance at your organisation for an agreed time for general consultation by your members, for targeted training, and also for the...
read more